รายชื่อสัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนมกราคม 2565

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี


รายชื่อสัตว์น้ำพร้อมจำหน่ายประจำเดือนมกราคม 2565  Tagsสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี

 เลขที่ 268 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าคอย อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 76130    petchaburifish@hotmail.com   สำนักงาน 032-416521-2 ฝ่ายเพาะเลี้ยง 032-416407   032-416522   แฟนเพจ