รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2563

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2563 

รายงานสถานการณ์คุณภาพน้ำ ปีงบประมาณ 2563

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-11-16  |   ข่าววันที่: 2019-11-16 |  อ่าน: 102 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์

ที่มา : ระบบฐานข้อมูลคุณภาพน้ำแหล่งน้ำผิวดินทั่วประเทศ (IWIS) กรมควบคุมมลพิษ

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562             |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 8 - 15 ตุลาคม 2562

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 16 - 21 ตุลาคม 2562         |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 22 - 28 ตุลาคม 2562

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 29 ต.ค. - 6 พ.ย. 2562       |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 7 - 11 พฤศจิกายน 2562

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 12 - 18 พฤศจิกายน 2562 |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 19 - 25 พฤศจิกายน 2562

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 26 พ.ย. - 2 ธ.ค. 2562       |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 3 - 9 ธันวาคม 2562

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 17 - 23 ธันวาคม 2562       |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 7 - 13 มกราคม 2563

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 14 - 20 มกราคม 2563       |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 21 - 27 มกราคม 2563

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ. 2563       |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 4 - 11 กุมภาพันธ์ 2563

คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 12 - 17 กุมภาพันธ์ 2563   |  คุณภาพน้ำ ระหว่างวันที่ 18 - 24 กุมภาพันธ์ 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (25,343)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (8,780) แผนผัง.. (2,484) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (1,894) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (1,834) ปลากาดำ.. (1,531) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,450) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,363) ผังองค์กร.. (1,174) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,093) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,093) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,074) ประวัติ.. (1,006) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (979) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (916) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (882) G-Chat.. (830) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (828) Anti IUU Fishing.. (828) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (808)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000