ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประมง กิจกรรมแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำจืดระหว่างองค์การชุมชนประมงท้องถิ่น

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประมง กิจกรรมแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำจืดระหว่างองค์การชุมชนประมงท้องถิ่น 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-06  |   ข่าววันที่: 2019-05-03 |  อ่าน: 66 ครั้ง
 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 >>> ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง มอบหมายให้นายณัฏฐพงษ์  บุณยัษเฐียร นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ร่วมโครงการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนด้านการประมง กิจกรรมแลกเปลี่ยนสัตว์น้ำจืดระหว่างองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น จัดโดยหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่ ณ บริเวณบ่ออนุบาลลูกปลา บ้านดอยเวียง หมู่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน ซึ่งนายธงชัย  ธรรมเสถียร อดีตผู้ตรวจราชการกรมประมง และหน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำพูนและจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลาน้ำจืดในประเทศไทย.. (25,272)  จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำ.. (8,730) แผนผัง.. (2,477) ลงทะเบียนกุ้งก้ามแดง.. (1,886) สิ่งที่ผู้ติดต่อขอซื้อพันธุ์สัตว์น้ำต้องทราบ.. (1,833) ปลากาดำ.. (1,521) ปลาประจำหน่วยงาน.. (1,445) ประวัติธงไตรรงค์.. (1,361) ผังองค์กร.. (1,171) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,092) 8 ส.ค. 60 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ หนองบัว.. (1,092) 13 ธ.ค. 60 - ปล่อยปลารากกล้วย 3,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (1,074) ประวัติ.. (1,004) แบบแสดงความคิดเห็นต่อร่างประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูปลาน้ำจืดมีไข่ และกำหนดเครื่องมือ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำการประมง พ.ศ. 256.. (972) 8-9 พ.ย. 59 : โครงการธนาคารปลานิลฯ.. (915) 29 ธ.ค. 60 - สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 50,000 ตัว อ.เมืองปาน.. (882) 8 ธ.ค. 59 สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ อ.เมืองปาน.. (828) Anti IUU Fishing.. (827) G-Chat.. (826) หน้าที่ความรับผิดชอบของศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง.. (808)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง

     103 หมู่ 1 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 52000