ตัวชี้วัดรายบุคลตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผอ.กองฯ)

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

ตัวชี้วัดรายบุคลตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน (ผอ.กองฯ) 

กิจกรรม

 เผยเเพร่: 2021-03-12  |   ข่าววันที่: 2021-03-12 |  อ่าน: 67 ครั้ง
 

ตามที่ได้มีการจัดทำตัวชี้วัดรายบุคลตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และได้มีการแจ้งเวียนในรายงานการประชุมของกองฯ นั้น จึงขอเผยแพร่ตัวชี้วัดรายบุคลตามแบบฟอร์มข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปลานิลจิตรลดา.. (7,039)  13 พันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำปรับปรุงพันธุ์เพื่อเกษตรกรไทย.. (4,322) ปลานิลจิตรลดา ๓ และ ๔.. (1,938) การปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำและพันธุ์ไม้น้ำของกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,779) แบนเนอร์กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ.. (1,045) ตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มพ่อแม่พันธุ์สัตว์น้ำฯ.. (727) โครงการกุ้งขาว.. (705) การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการพ่อแม่พันธุ์และการปรับปรุงพันธุ์สัตว์น้ำ.. (471) ระเบียบกรมประมง ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการตั้งชื่อพันธุ์สัตว์น้ำและไม้น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๓.. (453) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสถานะ ในตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยประมง.. (321) การฉีดพ่นฆ่าเชื้อบริเวณอาคารสำนักงาน และบ้านพักเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการระบาดโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (303) รวมลิงค์ QR code สัตว์น้ำและไม้นำพันธุ์ปรับปรุงของกรมประมง และคู่มือต่างๆ.. (298) กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ จัด Big Cleaning Day.. (279) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์.. (226) ศพก.บุรีรัมย์.. (201) ศพก.อุตรดิตถ์.. (195) ศพก.ปทุมธานี.. (195) ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย.. (194) ศพก.นครศรีธรรมราช.. (183) ศพก.ชุมพร.. (175)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120