ประกาศกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด

 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ


ประกาศกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เรื่องขายครุภัณฑ์ที่ชำรุด ด้วยกองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กรมประมงมีความประสงค์จะขายครุภัณฑ์ที่ชำรุดจำนวน 10 รายการ จะทำการเปิดขายโดยวิธีการประมูลราคาด้วยวาจาในวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. -15.00 น. ณ.กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ

     กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ เลขที่ 39 หมู่1  ต.คลองห้า  อ.คลองหลวง  จ.ปทุมธานี  12120    genetic.agrdi@gmail.com   0 2904 7604, 0 2904 7805, 0 2904 7446   0 2577 5061   แฟนเพจ