อบรมการเลี้ยงปลาสลิด

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

อบรมการเลี้ยงปลาสลิด 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2016-12-06  |   ข่าววันที่: 2016-11-25 |  อ่าน: 462 ครั้ง
 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี จัดอบรมเรื่องการเลี้ยงปลาสลิด โดยมีนายพิธเนตร์ อุทัศน์ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ ให้การต้อนรับ โดยมีเกษตรกรเข้ารับฟังการบรรยายจำนวน 50 คน เพื่อที่จะสามารถนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงปลาสลิดในพื้นที่ของตนเองต่อไป


  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์กบ จำนวน 20,000 ตัว.. (743)  แบนเนอร์.. (626) ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง.. (525) ประมงแห่งชาติ.. (485) อบรมการเลี้ยงปลาสลิด.. (462) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (405) แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ.. (375) คณะการพัฒนาทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT).. (375) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฎาน และคณะ .. (365) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (364) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.. (361) ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลง.. (306) รับสมัครจ้างเหมาบริการ.. (306) ลงพื้นที่วิเคราะห์คุณสมบัติน้ำทางการประมง ครั้งที่ 2.. (299) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (293) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี.. (286) วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี.. (282) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน).. (279) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560.. (275) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ประตูน้ำชลประทาน กม.8.. (270)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000