โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ 13 ทุ่งรับน้ำ ทุ่งโพธิ์พระยา

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ 13 ทุ่งรับน้ำ ทุ่งโพธิ์พระยา 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-11-02  |   ข่าววันที่: 2018-10-31 |  อ่าน: 111 ครั้ง
 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรีได้ดำเนินการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ณ ทุ่งโพธิ์พระยา ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. โดยมีนายนิมิต วันไชยธนวงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานในพิธีในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ และนายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง ให้เกียรติร่วมงาน โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนกระเสียว โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาโพธิ์พระยา สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาค สาขาสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลวัดโบสถ์ นายอำเภอบางปลาม้า ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนทั่วไปร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 900,000 ตัว ปลาสร้อยขาว ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 100,000 ตัว ปลาสร้อยขาววัยอ่อน จำนวน 500,000 ตัว ปลาตะเพียนขาววัยอ่อน จำนวน 500,000 ตัว กุ้งก้ามกราม ขนาด 30 กรัม จำนวน 30,000 ตัว สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ปลายี่สกเทศ ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 450,000 ตัว ปลาตะเพียนทอง ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 150,000 ตัว ปลาจาด ขนาด 3-5 เซนติเมตร จำนวน 150,000 ตัว สนับสนุนโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเพชรบุรี รวมทั้งสิ้น 2,780,000 ตัวซึ่งรับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากนายอำเภอบางปลาม้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโมง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน  ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์กบ จำนวน 20,000 ตัว.. (647)  แบนเนอร์.. (545) ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง.. (474) อบรมการเลี้ยงปลาสลิด.. (412) ประมงแห่งชาติ.. (405) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (362) แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ.. (344) คณะการพัฒนาทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT).. (326) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฎาน และคณะ .. (320) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (317) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.. (312) การผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการค้า.. (285) ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลง.. (272) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560.. (247) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน).. (242) วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี.. (240) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (239) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ประตูน้ำชลประทาน กม.8.. (233) การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการค้า.. (230) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี.. (227)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000