โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ 13 ทุ่งรับน้ำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ 13 ทุ่งรับน้ำ  

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-10-30  |   ข่าววันที่: 2018-10-26 |  อ่าน: 129 ครั้ง
 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

เวลา 10.00 น. ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี สำนักงานประมงจังหวัดสุพรรณบุรี โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาผักไห่ องค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในพื้นที่ 13 ทุ่งรับน้ำ ณ ทุ่งผักไห่ ต.องครักษ์ อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี โดยมี นายสายันต์ เอี่ยมรอด ผู้ตรวจราชการกรมประมง เป็นประธานในพิธี ทางศูนย์ฯได้สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ ได้แก่ ปลาตะเพียนขาว ขนาด 3-5ซม. จำนวน 400,000 ตัว ปลาสร้อยขาว ขนาด 3-5ซม. จำนวน 100,000 ตัว ลูกปลาวัยอ่อนปลา  สร้อยขาว จำนวน 1,000,000 ตัว รวมทั้งสิ้น 1,500,000 ตัว รวมถึงพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาด 1.0 ซม. ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุพรรณบุรี จำนวน 150,000 ตัว และกุ้งก้ามกราม ขนาด 30 กรัม จำนวน 10,000 ตัว สนับสนุนจากห้างหุ้นส่วนจำกัดเสรีภาพการเกษตร ซึ่งรับความร่วมมือเป็นอย่างยิ่งจากนายอำเภอบางปลาม้า ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองโมง ข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กลุ่มพลังมวลชน  ในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อสร้างโอกาสในการใช้ประโยชน์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพนิเวศวิทยาในพื้นที่ลุ่มน้ำต่อไป


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ปล่อยพันธุ์กบ จำนวน 20,000 ตัว.. (647)  แบนเนอร์.. (545) ปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง.. (474) อบรมการเลี้ยงปลาสลิด.. (412) ประมงแห่งชาติ.. (405) โครงการปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.. (362) แบบฟอร์มใบคำร้องขอรับการทดสอบสารตกค้างในเนื้อสัตว์น้ำ.. (344) คณะการพัฒนาทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมสาขาการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำและการจัดการทรัพยากรน้ำ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT).. (326) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้แห่งราชอาณาจักรภูฎาน และคณะ .. (321) ประกาศเรื่องกุ้งก้ามแดง.. (317) คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์.. (313) การผลิตปลาเสือตอลายเล็กเพื่อการเพาะเลี้ยงเชิงการค้า.. (285) ข้าราชการและลูกจ้างศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมลง.. (272) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี 2560.. (247) กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน).. (243) วันพระราชทานธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี.. (240) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 250,000 ตัว บริเวณเขื่อนกระเสียว.. (239) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ประตูน้ำชลประทาน กม.8.. (233) การพัฒนาอาหารสำเร็จรูปเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะเลี้ยงปลาเสือตอลายเล็กเชิงการค้า.. (230) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม จำนวน 500,000 ตัว ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี.. (228)

    Copyright © 2016-2020 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดสุพรรณบุรี 8 หมู่ 5 ต.ดอนโพธิ์ทอง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000