สำนักงานประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียนและจิตอาสา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง พร้อมด้วยข้าราชการ ประชาชน นักเรียนและจิตอาสา ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวัน พระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2563  

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2020-12-08  |   ข่าววันที่: 2020-12-05 |  อ่าน: 115 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (1,383)  การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,173) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19.. (601) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (586) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกอากาศรายการวิทยุ “รายการร่วมคิด ร่วมทำ.. (535) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 10/2563.. (485) 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (484) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 .. (470) 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (461) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. (459) 21. ท่าเทียบเรือประมง.. (455) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (453) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (446) 19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่.. (439) ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงวิกฤต COVID-19.. (432) 17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (429) 1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (403) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (401) 11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง.. (377) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง มอบปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในเขตพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก.. (363)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150