ประมงจังหวัดระยอง ร่วมต้อบรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

ประมงจังหวัดระยอง ร่วมต้อบรับท่านที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ข่าวกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2020-01-22  |   ข่าววันที่: 2020-01-17 |  อ่าน: 25 ครั้ง
 

  ประกาศ/ประชาสัมพันธ์


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (775)  รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดระยอง.. (703) ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (663) เครื่องมือทำการประมง.. (565) baner.. (469) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ .. (365) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลาตะพัดเพื่อขอใบอนุญาตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า.. (322) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับชุดเฉพาะกิจตรวจสถานประกอบกิจการแปรรูปสัตว์น้ำจังหวัดระยอง .. (271) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจัดปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ .. (265) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ตามโครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติ .. (206) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง .. (193) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดกิจกรรมประกวดปลากัดป่าพื้นบ้าน และกุ้งเครย์ฟิชสวยงาม.. (191) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง .. (185) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (184) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็น เพื่อจัดทำเขตรักษาพันธุ์สัตว์น้ำ.. (180) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ตามโครงการสหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมร.. (177) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานมหกรรมวัฒนธรรมเล่าขานตำนานเมืองระยอง.. (175) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่สาธารสมบัติของแผ่นดิน.. (169) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารี .. (165) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดประชุมคณะกรรมการกำกับ ดูแล โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านการผลิตและการตลาดกุ้งทะเลเพื่อการบริโภคภายในประเทศ ปี 2561 ระดับจ.. (161)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150