สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง ไตรมาสที่ 1/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ออกหน่วยให้บริการประชาชน ตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดระยอง ไตรมาสที่ 1/2563 

ข่าวกิจกรรม

 เผยเเพร่: 2019-12-27  |   ข่าววันที่: 2019-12-24 |  อ่าน: 240 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (1,293)  การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (1,123) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19.. (532) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (522) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกอากาศรายการวิทยุ “รายการร่วมคิด ร่วมทำ.. (472) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 10/2563.. (435) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 .. (415) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. (407) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (405) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (404) 21. ท่าเทียบเรือประมง.. (379) ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงวิกฤต COVID-19.. (377) 4. จำนวนองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่น.. (375) 17. ชนิดสัตว์น้ำที่สำคัญของจังหวัด.. (371) 16. จำนวนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงปลาในกระชัง.. (364) 1. จำนวน ทบ.1/พื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (333) 19. หน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการประมงในพื้นที่.. (325) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดพิธีส่งมอบปลากะตักแห้งและอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน.. (318) 11. ปริมาณผลผลิตจากการประมง.. (311) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่.. (303)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150