baner

 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

baner 

แบนเนอร์สำนักงาน

 เผยเเพร่: 2016-11-23  |   ข่าววันที่: 2020-04-29 |  อ่าน: 611 ครั้ง
 


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • การแปรรูปอาหารจากสัตว์น้ำ.. (984)  ประเด็นปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายด้านการประมงในจังหวัดระยอง.. (976) รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดระยอง.. (840) เครื่องมือทำการประมง.. (669) baner.. (611) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง.. (556) การเลี้ยงปลาแบบผสมผสาน.. (520) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับหน่วยงานกรมประมงจังหวัดระยอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562.. (418) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประมงแปรรูป ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโรค COVID-19.. (392) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ.. (371) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งคุณภาพ (ซีโอซี) จังหวัดระยอง จัดงานวันกุ้งระยอง ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562 “สถานการณ์เปลี่ยนไป เลี้ยงกุ.. (367) ประมงจังหวัดระยอง ร่วมออกอากาศรายการวิทยุ “รายการร่วมคิด ร่วมทำ.. (347) การเพาะเลี้ยงปลาสวยงาม.. (332) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมบูรณาการตรวจแรงงานในกิจการประมงทะเล ครั้งที่ 10/2563.. (328) สำนักงานประมงจังหวัดระยองจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี.. (312) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ให้ความรู้และคำแนะนำแก่เกษตรกรฟาร์มเพาะเลี้ยงกบและรับคำขอรับรองมาตรฐาน GAP สัตว์น้ำจืด .. (303) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19).. (295) สำนักงานประมงจังหวัดระยองร่วมมอบหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19).. (292) สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 .. (288) ร่วมกันอุดหนุนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในช่วงวิกฤต COVID-19.. (286)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดระยอง

     ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น 3 ถนนสุขุมวิท  ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150