ข่าวประชาสัมพันธ์

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร


ข่าวประชาสัมพันธ์ 

กิจกรรม


เชิญเที่ยวชมงานประเพณีนบพระ เล่นเพลง เมืองกำแพงเพชร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 11-20 ก.พ.2560

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง   161   ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2565   151  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2565   129  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน เมษายน 2565   102  งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง    90  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2565   78  งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  71  ประชาสัมพันธ์การจัดงานประเพณี "สารทไทย - กล้วยไข่และของดีเมืองกำแพง" ประจำปี พ.ศ...  63  ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน ประจำเดือน สิงหาคม 2565    60  งบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 และรายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง...  57


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร

     ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดกำแพงเพชร 14/4 หมู่ 2 ตำบล หนองปลิง  อำเภอ เมือง จังหวัด กำแพงเพชร 62000    if_kamphengphet@hotmail.com   055-713473   055-711920   แฟนเพจ