รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

รับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-21  |   ข่าววันที่: 2019-02-21 |  อ่าน: 306 ครั้ง
 

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2662 นางสาวศิราณี งอยจันทร์ศรี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการเสด็จทรงเยี่ยม ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านปากห้วยม่วง อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000