สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืช (ปลานิล)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำนวน 15 ราย รายละ 2,000 ตัว ในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืช (ปลานิล)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำนวน 15 ราย รายละ 2,000 ตัว ในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-05-07  |   ข่าววันที่: 2021-05-07 |  อ่าน: 156 ครั้ง
 

วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ,ประมงอำเภอโพนสวรรค์ สนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำจืด ชนิดปลากินพืช (ปลานิล)ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านการประมง จำนวน 15 ราย รายละ 2,000 ตัว ในเขตพื้นที่อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดนครพนม

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดนครพนม 12 ม.2 ต.เทศบาลหนองญาติ อ.เมือง จ.นครพนม 48000