แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-08-08  |   ข่าววันที่: 2017-08-08 |  อ่าน: 398 ครั้ง
 

แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น

 

          ตามที่กรมประมงได้ประชุมหารือแนวทางการแพร่กระจายของปลาหมอสีคางดำในพื้นที่สมุทรสงครามและเพชรบุรี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารจุฬาภรณ์ กรมประมง นั้น

 

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกันกองตรวจราชการจึงแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้

1.  สำนักงานประมงจังหวัดทุกจังหวัดและสำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพมหานคร ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับสังคมเข้าใจถึงผลกระทบในการปล่อยสัตว์น้ำต่างถิ่นลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ และขอความร่วมมือกับประชาชนให้มีส่วนร่วมในการติดตามและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของสัตว์น้ำต่างถิ่นในพื้นที่ ทั้งนี้/หากประชาชนท่านใดไม่ประสงค์จะเลี้ยงสัตว์น้ำดังกล่าวให้นำสัตว์น้ำมาส่งมอบให้แก่สำนักงานประมงจังหวัดในพื้นที่ พร้อมกรอกแบบรายละเอียดลงในแบบฟอร์ม

 

2.  เมื่อสำนักงานประมงจังหวัดได้รับมอบพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่นจากเกษตรกรแล้วให้นำส่งศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง / สัตว์น้ำจืด / ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด/ศูนย์วิจัยและพัฒนาทะเลในพื้นที่ดำเนินการเก็บรักษาพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อดำเนินการ

 

3.  กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายั่ง กองวิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล กองวิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดให้ความร่วมมือกับประมงจังหวัดในการเก็บรักษาพันธุ์สัตว์น้ำในจังหวัดด้วย

 

การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง

 

          ตามที่กรมประมงมีนโยบายขอความร่วมมือจากประชาชน อย่านำสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงปล่อยลงในแหล่งน้ำสาธารณะ และขอให้นำมามอบให้กับสำนักงานประมงจังหวัด นั้น

 

          เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมประมงให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งในพื้นที่ รับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดในแต่ละพื้นที่มาเลี้ยงไว้โดยให้หน่วยงานพิจารณาดังนี้

 

1.  สามารถเลี้ยงไว้ได้ และปลอดภัยไม่หลุดรอดไปยังแหล่งน้ำสาธารณะ

 

2.  สามารถเลี้ยงไว้ได้และเป็นประโยชน์ในกรณีที่เก็บไว้ในสถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำให้ประชาชนได้เรียนรู้

 

3.  ไม่สามารถเลี้ยงไว้ได้ให้ทำลายทิ้ง


  •  บทความ
  • การเข้าใช้งานระบบ APD ครั้งแรก ยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยา มหันตภัยร้าย !!! เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (15,675)  ม้าน้ำ.. (12,816) กุ้งแชบ๊วย.. (9,071) หมึกหอม.. (4,928) หอยหวาน.. (4,635) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (2,930) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (2,327) ประวัติความเป็นมา.. (2,006) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,768) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,706) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,604) ภารกิจและหน้าที่.. (1,565) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,532) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,486) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,315) .. (1,237) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (1,199) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ.. (1,104) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (1,027) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (894)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000