ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ

 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระยอง

ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-05-09  |   ข่าววันที่: 2018-05-09 |  อ่าน: 337 ครั้ง
 

ตามที่มีการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)   ซึ่งเป็นปลาในแถบทวีปแอฟริกา   หลุดรอดลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ส่งผลต่อระบบนิเวศ รวมทั้งยังแพร่พันธุ์ในบ่อเลี้ยงกุ้งทะเล แถบจังหวัดสมุทรสงคราม ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตกุ้งทะเลเป็นอย่างมาก นั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งระยอง   ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง เพื่อป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

 

แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำ ในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง

 

1.  ปลาหมอสีชนิด Sarotherodon melanotheron Rüppell, 1852 (Blackchin tilapia)

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://fishbase.org/summary/Sarotherodon-melanotheron.html

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่มา  http://news.thaipbs.or.th/content/263825

 

2.  ลักษณะของปลาหมอสีคางดำ

ปลาหมอสีคางดำมีต้นกำเนิดที่ทวีปแอฟริกา มีลักษณะคล้ายปลาหมอเทศ ใต้ขากรรไกรล่างมีสีดำ มีความยาว 20 - 28 เซนติเมตร น้ำหนัก 25 - 50 กรัม กินสัตว์น้ำวัยอ่อนเป็นอาหาร สามารถอาศัยอยู่ในน้ำเค็มช่วงกว้าง 0 - 45 ppt พบได้ทั่วไปในน้ำจืดและน้ำกร่อย มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

 

3.  ขั้นตอนในการเตรียมบ่อ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

3.1  ลอกเลนพร้อมกำจัดวัชพืชออกให้หมด เพราะเป็นที่อยู่ของศัตรูปลา เลนจะเป็นที่หมักหมมของอินทรีย์วัตถุและโรคปลา และตกแต่งบริเวณคันบ่อที่ไม่สมบูรณ์ให้สมบูรณ์

3.2  ควรตากบ่อทิ้งไว้ประมาณ 5 - 10 วัน แสงแดดจะช่วยฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ที่สะสมอยู่ในบ่อให้หมดไป

3.3  ใช้ปูนขาวอัตราส่วน 50 - 100 กิโลกรัม/ไร่ หรือมากกว่า ถ้าดินเป็นกรด ปูนขาวจะช่วยฆ่าเชื้อโรคศัตรูปลาและช่วยปรับสภาพดิน โดยหว่านปูนขาวให้ทั่วบ่อ

3.4  สูบน้ำใส่บ่อควรกรองด้วยผ้ากรอง หรืออวนฟ้า 2 ชั้น เพื่อป้องกันไข่ และปลาหมอสีคางดำวัยอ่อนเข้าสู่บ่อเลี้ยง

3.5  ฆ่าปลาชนิดอื่นด้วยโล่ติ้น หรือกากชา อัตรา 5 - 10 กิโลกรัม ต่อ น้ำ 100 ลูกบาศก์เมตร ทิ้งไว้ 5 - 7 วัน พิษของสารพิษจะสลายตัวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของน้ำ

 

 


 Tags

  •  บทความ
  • แนวทางป้องกันการปนเปื้อนเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ขั้นตอนการใช้งานระบบโปรแกรมประยุกต์การออกหนังสือกำกับฯ (APD) การเข้าใช้งานระบบ APD ครั้งแรก ยื่นคำขอเข้าใช้งาน APD ประกาศกรมประมง เรื่อง การจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำ สำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล พ.ศ.2563 ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล ขยายเวลารับแจ้งการประกอบกิจการการเพาะเลี้ยง กุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมีนาคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนมกราคม 2563 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนธันวาคม 2562 ยา มหันตภัยร้าย !!! เกษตรกรไทย ใช้เท่าที่จำเป็น ประกาศกรมประมง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องปฏิบัติ พ.ศ. 2562 ประชาสัมพันธ์ แจ้งการประกอบกิจการ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุมประเภทการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล (จสค.1) ประกาศกรมประมง เรื่อง ข้อกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเลซึ่งเป็นกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ภายในเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรา 77 แห่งพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ต้องแจ้งการประกอบกิจการ คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนตุลาคม 2562 การใช้ยา สารเคมีกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำตามมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด พระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 (มาตรา 76, 77, 78, 79) คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนกันยายน 2562 คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ชื่อหน่วยงานกรมประมงภาษาอังกฤษ รู้ทันโรคกุ้งทะเล คุณภาพน้ำชายฝั่งและแหล่งเลี้ยงกุ้งทะเลจังหวัดระยอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปูม้า.. (18,185)  ม้าน้ำ.. (15,317) กุ้งแชบ๊วย.. (10,425) หมึกหอม.. (5,798) หอยหวาน.. (5,174) คลินิกโรคสัตว์น้ำ.. (3,130) ชนิดและราคาพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่าย.. (2,467) ประวัติความเป็นมา.. (2,148) แจ้งเตือนเกษตรกรเฝ้าระวัง .. (1,826) จุลินทรีย์ ปม.1 (สูตรน้ำ).. (1,802) ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ.. (1,708) แนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของปลาหมอสีคางดำในบ่อเพาะเลี้ยง และ แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (1,697) ภารกิจและหน้าที่.. (1,675) รับเรื่องร้องเรียนเงินทุนหมุนเวียนฯ.. (1,602) แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำต่างถิ่น และ การรับมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นจากสำนักงานประมงจังหวัดตามนโยบายกรมประมง.. (1,410) .. (1,322) วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม และ SWOT.. (1,286) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ.. (1,155) ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังปลาหมอสีคางดำ.. (1,086) สถานการณ์โรคสัตว์น้ำ ประจำเดือนมกราคม 2561.. (934)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ระยอง

     หมู่ที่ 10  ตำบลตะพง  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง  21000