ชปพ.ประมง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี(ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่)เข้าตรวจพื้นที่ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

ชปพ.ประมง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี(ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่)เข้าตรวจพื้นที่ อ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ 

งานกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-05-07  |   ข่าววันที่: 1962-03-05 |  อ่าน: 175 ครั้ง
 

ชปพ.ประมง อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี(ผู้ช่วยเหลือการปฎิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่)ได้รับแจ้งจากพลเมืองดี ว่าการลักลอบวางข่ายในเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์น้ำอ่างเก็บน้ำคลองหลวงรัชชโลทรฯ จึงได้ประสานงานกับฝ่ายปกครอง อ.เกาะจันทร์ ลงทำการเก็บกู้ข่ายเพื่อนำมาทำลาย ไม่พบผู้กระทำความผิด โดยมี เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เกาะจันทร์ ผญ.พิเชษฐ์ ปานแสงทอง กำนันสมยศ พนัสอนุสรณ์ ร่วมปฎิบัติงาน(3 พ.ค.62)


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (668)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (615) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (543) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (485) กุ้งก้ามแดง.. (478) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (477) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (465) อ่างคลองหลวง.. (446) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (436) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (434) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (417) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (303) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (287) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (268) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (250) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (239) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (234) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (213) ประชาสัมพันธ์ กรมประมง.. (201) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (195)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000