อบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

อบรมกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ 

งานกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-02-13  |   ข่าววันที่: 2019-02-13 |  อ่าน: 123 ครั้ง
 

วันที่ ๑๑ - ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสมเกียรติ กาญจนาคาร ประมงจังหวัดชลบุรี มอบหมายให้นางอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ นางนุชนารถ หนุนอริยทรัพย์ ประมงอำเภอพานทอง และนางสาวทิพวัลย์ จันทรกระจ่าง ประมงอำเภอพนัสนิคม ดำเนินการจัดอบรมกลุ่มส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี ปี ๒๕๖๐ - ๒๕๖๒ จำนวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมทำแผนพัฒนารายแปลง กิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ และกิจกรรมส่งเสริมการตลาด/เชื่อมโยงการตลาด/กระจายสินค้า โดยกิจกรรมส่งเสริมการตลาดได้วิทยากรจากบริษัท บีเอ็นเค เซอร์วิส จำกัด ร่วมบรรยายในหัวข้อการทำจ๊อปลา การทำจ๊อกุ้ง และการทำข้าวเกรียบ และวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตบางพระ ร่วมบรรยายในหัวข้อการทำขนมเปี๊ยไส้ปลานิล และปลาหยอง

 


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (762)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (695) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (613) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (557) อ่างคลองหลวง.. (532) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (531) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (524) กุ้งก้ามแดง.. (518) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (484) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (478) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (476) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (348) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (313) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (301) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (299) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (272) แรงงานต่างด้าวที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุวันที่ 31 มีนาคม 2563 ให้นายจ้างยื่นคำขอบัญชีรายชื่อความต้องการการจ้างแรงงานต่างด้าว ภายในวันที่ 13 ธันวาคม 256.. (265) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (262) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (249) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (235)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000