จังหวัดเคลื่อนที่

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

จังหวัดเคลื่อนที่ 

งานกิจกรรม

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-18  |   ข่าววันที่: 2019-01-16 |  อ่าน: 93 ครั้ง
 

วันที่ 16 มกราคม 2562 เจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 7 ชลบุรี ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนวัดหนองจับเต่า ตำบลนาจอมเทียน  อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรี นายวิสิษฎ์  พวงเพชร เป็นประธาน


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (683)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (633) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (560) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (509) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (493) กุ้งก้ามแดง.. (486) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (482) อ่างคลองหลวง.. (461) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (447) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (440) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (434) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (312) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (291) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (275) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (259) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (245) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (238) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (217) ประชาสัมพันธ์ กรมประมง.. (209) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (206)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000