แปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

แปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2019-01-18  |   ข่าววันที่: 2019-01-16 |  อ่าน: 135 ครั้ง
 

วันที่ 16 มกราคม 2562 นางอภิญญา เรณูนวล รักษาการประมงจังหวัดชลบุรี และนางนุชนารถ หนุนอริยทรัพย์ ประมงอำเภอพานทอง เข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการแปลงและคณะกรรมการแปลงใหญ่ปี 2559 ร่วมกับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดชลบุรี ในหัวข้อ “การทบทวนแผนการผลิตและแผนการตลาด” ในแผนงานของแปลงใหญ่ เพื่อเชื่อมโยงการตลาด ในปีงบประมาณ 2562  เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ที่ทำการสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ หมู่ที่ 4  ตำบลเกาะลอย อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี


 Tags

  •  บทความ
  • ยังไม่มีบทความหน้าหลัก!
  •  Hit 20 อันดับ
  • แจ้งประกอบการกิจการโรงงาน ตามกฎหมายประมง.. (668)  ตั้งศูนย์จดทะเบียนและออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับแรงงานต่างด้าว (Seabook) จังหวัดชลบุรี.. (611) การยื่นขอรับใบอนุญาตประมงพาณิชย์รอบปี 2561 -2562.. (543) กุ้งก้ามแดง.. (478) ร่วมพิธีการวันพระบิดาฝนหลวง ประจำปี ๒๕๖๐.. (475) อบรมการแปรรูป สมาชิกแปลงใหญ่ ๖๑.. (475) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจติดตามการดำเนินงานแปลงใหญ่จังหวัดชลบุรี.. (464) อ่างคลองหลวง.. (443) กิจกรรมส่งเสริมอาชีพ.. (436) สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรีได้รับเกียรติบัติเป็นหน่วยงานที่ให้บริการในการออกใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์.. (434) การดำเนินการมอบสัตว์น้ำต่างถิ่นที่ไม่ต้องการเลี้ยงให้กรมประมง.. (416) ปล่อยกุ้งก้ามกรามเพื่อเพิ่มปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำ.. (303) กำหนดห้วงเวลาให้ผู้ประสงค์ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำในที่จับสัตว์น้ำซึ่งเป็นสาธารณะสมบัติของแผ่นดินมายื่นคำขอรับใบอนุญาต.. (287) กิจกรรมการบูรณาการตรวจร่วมเรือประมงและแรงงาน.. (268) รับแจ้งครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว.. (249) ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม .. (239) ประชุมการตรวจติดตามงานภายใต้แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (234) ประกาศ เรื่องการขายทอดตลาดสัตว์น้ำหรือผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำที่พนักงานเจ้าหน้าที่สั่งยืดไว้.. (213) ประชาสัมพันธ์ กรมประมง.. (201) ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ๑๒ สิงหาคม.. (194)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

     202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000