ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ?? วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำหรับเป็นข้อมูลประกอบกับการทำประชามติฯ ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ?? ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านลิ้ง ???? shorturl.at/irzW0 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 ???? ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นทุกท่าน

 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี


ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ?? วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำหรับเป็นข้อมูลประกอบกับการทำประชามติฯ ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ?? ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านลิ้ง ???? shorturl.at/irzW0 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 ???? ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นทุกท่าน ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี ?? วัตถุประสงค์ เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำหรับเป็นข้อมูลประกอบกับการทำประชามติฯ ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด ?? ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านลิ้ง ???? shorturl.at/irzW0 ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 ???? ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นทุกท่าน

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นต่อ  เรื่อง กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 

*วัตถุประสงค์ 
เพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชน สำหรับเป็นข้อมูลประกอบกับการทำประชามติฯ ในการกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล ในพื้นที่ตำบลหนองอิรุณ ตำบลคลองกิ่ว ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี และรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ท่านสามารถแสดงความคิดเห็นฯ ผ่านลิ้ง  shorturl.at/irzW0 
ระหว่างวันที่ 1 - 31 มีนาคม 2565 ขอบพระคุณทุกความคิดเห็นทุกท่าน

 Tags

 •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
 •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
 • รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ การเลือกสรรพนักงานราชทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสม... จำนวนผู้อ่าน 349  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66 แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ปี 2565/66  จำนวนผู้อ่าน 335 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566 ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำแม่น้ำ ครั้งที่ 1/2566  จำนวนผู้อ่าน 267 ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี  จำนวนผู้อ่าน 260 ประชาสัมพันธ์  ประชาสัมพันธ์   จำนวนผู้อ่าน 215 พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตามพระราชดำริ พิธีส่งมอบปลากะตักแห้ง ปลาทูเค็ม และอาหารทะเลที่มีสารไอโอดีน พระราชทาน โครงการตา... จำนวนผู้อ่าน 192 การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0) การสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร Toolkit พิชิตองค์การสมรรถนะสูง (PMQA 4.0)  จำนวนผู้อ่าน 192 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น หลักสูตร "เทคนิคการสอนงานและการเป็นพี่เลี้ยง... จำนวนผู้อ่าน 184 ลงพื้นที่รับแจ้งการขออนุญาตเลี้ยงกุ้งทะเล ณ ฟาร์ม กุ้ง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง  จังหวัดชลบุรี ลงพื้นที่รับแจ้งการขออนุญาตเลี้ยงกุ้งทะเล ณ ฟาร์ม กุ้ง ตำบลหนองชาก อำเภอบ้านบึง... จำนวนผู้อ่าน 168 #FISHERMAN SHOP @CHONBURI #FISHERMAN SHOP @CHONBURI  จำนวนผู้อ่าน 167


  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี

  รายละเอียด 202 หมู่ 3 ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  email  fpo-chonburi@dof.in.th  โทรศัพท์ 038398049  FAX 038398050  แฟนเพจ แฟนเพจ
  CreativeCommons Valid CSS! Explanation of WCAG 2.1 Level Triple-AA Conformance SSL Labs ipv6