ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563

 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ


ร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2563 

ข่าวกิจกรรม ประชาสัมพันธ์


วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายโยธิน เทอดวงศ์วรกุล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ได้รับมอบหมายจากนายประวิทย์ ขำร้าย ประมงจังหวัดสมุทรปราการ ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2/2563 เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี2563 โดยมีประธานศูนย์ฯเป็นผู้รายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรค นอกจากนี้ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานเชื่อมโยงเครือข่าย ศพก.กับการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในปี 2563

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  Fisherman Shop @ SamutPrakan ตลาดสุขอนันต์ ตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ   169   ร่วมประชุมเพื่อให้ความรู้และแนวทางการจัดการฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และการแปรรูปส...  168  เข้าตรวจสอบสถานประกอบกิจการเพาะเลี้ยงจระเข้ ในท้องที่จังหวัดสมุทรปราการ   153  ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษ การซื้อ-ขาย สินค้าบางชนิดบนแพลตฟอร์มออนไลน์   153  ประกาศรายชื่อเกษตรกรต้นแบบด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ (Role Model)   115  การประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนนโยบายสมุทรปราการโมเดล   110  ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ   108  Field Day อำเภอบางเสาธง   101  Field Day อำเภอบางพลี   100  กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สร้างจิตอนุรักษ์ฟื้นฟู ปล่อยพันธุ์ปูคืนสู่ธรรมชาติ”   99


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดสมุทรปราการ

     เลขที่่ 666/1  หมู่ที่ 6  ตำบลท้ายบ้าน  อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์  10280    fishsamutpra@gmail.com   021739229   021739229   แฟนเพจ