กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 2.9K | อ่าน: 8.8K

www4.fisheries.go.th/royalspecial

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1320#   กดส่ง กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

  ห้องโครงการและกิจกรรมพิเศษ ชั้น2 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ
Latitude:13.856076   Longitude:100.5743955

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 กลุ่มโครงการและกิจกรรมพิเศษ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2018-11-06 13:12:00 น. (ลำดับที่: 284)