กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 1.5K | อ่าน: 3.2K

www4.fisheries.go.th/royalgeneral

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1319#   กดส่ง


ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป

  ห้อง 706 (นักวิชาการประมงและฝ่ายบริหารงานกลุ่ม) และ 709 (ฝ่ายโภชนากร) ชั้น 7 อาคารเชิดชายอมาตยกุล กรมประมง เกษตรกลาง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กลุ่มโครงการพระราชดำริในเขตพื้นที่ทั่วไป
Latitude:13.856045   Longitude:100.5767377