สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation" #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์  

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่  https://etda.or.th/th/dgt.aspxhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-singburi


   07 ก.พ. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    07 ก.พ. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    03 ก.พ. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..    03 ก.พ. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงานและคอมพิวเตอร์ จำนวน 21 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำ..    02 ก.พ. 2566  สลก.  เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ สำนักงานเลขานุการกรม..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

  

สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อาคาร 3 ชั้น

ชั้น 3 ถนน สิงห์บุรี - บางพาน

ตำบลบางมัญ อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

16000

 

  0-3650-7184

  0-3650-7184

  fpo_singburi@fisheries.go.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดสิงห์บุรี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง