สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023)

ภายใต้แนวคิด "Happiness Creation" #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566

ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์  

ลงทะเบียนเข้างานได้ที่  https://etda.or.th/th/dgt.aspxhttps://www4.fisheries.go.th/fpo-pattani


   07 ก.พ. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมางานตรวจสอบย้อนกลับผลิตภัณฑ์ประมง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    07 ก.พ. 2566  กตส.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองตรวจสอบคุณภาพสินค้าประมง..    07 ก.พ. 2566  สลก.  ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ประจ..    06 ก.พ. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมงผ่านสื่อออนไลน์และสื่อโทรทัศน์ ประจ..    03 ก.พ. 2566  กปจ.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด..  อ่านทั้งหมด


 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000

  073349591

  073349591

  fpo-pattani@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง