สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี


https://www4.fisheries.go.th/fpo-pattani
 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

  ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อาคาร 2 ชั้น 1 ถนนเดชา  ตำบลสะบารัง  อำเภอเมือง  จังหวัดปัตตานี 94000

  073349591

  073349591

  fpo-pattani@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง