สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท
https://www4.fisheries.go.th/fpo-chainat สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

  ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนพรหมประเสริฐ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000

  056411301

  056421324

  fpo-chainat@dof.in.th

 แผนที่สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดชัยนาท

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง