กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมงhttps://www4.fisheries.go.th/ffmd
 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

  กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

อาคารศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการทำการประมง กรมประมง เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

  025612341

  025612341

  fishingvessel@fisheries.go.th

 แผนที่กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง