กองตรวจการประมงhttps://www4.fisheries.go.th/surveillanceสงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 กองตรวจการประมง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง