ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม

กรมประมงรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สมัครออนไลน์ 24 ชั่วโมง ตั้งแต่ 31 มีนาคม ถึง 12 เมษายน 2566 ทำสัญญาจ้างครั้งแรก 12 อัตรา กรณีมีตำแหน่งว่างภายหลังสามารถเรียกทำสัญญาจ้างได้ทั่วประเทศทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทั้งนี้ บัญชีมีอายุ 2 ปีนับจากวันที่ประกาศรายชื่อ รายละเอียด https://fisheries.thaijobjob.com/https://www4.fisheries.go.th/pipo-khanom ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม

  เลขที่  ๑/๒ หมู่ที่ ๘ ตำบลท้องเนียน อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๑๐

  ๐๗๕ ๔๕๐ ๖๓๐

  khanompipo@hotmail.com

  บริการแจ้งเข้า-ออก เรือประมง (Port In - Port Out) 

 แผนที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม แฟนเพจ

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออกขนอม

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง