กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ


 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 814 UIP | อ่าน: 2.2K

www4.fisheries.go.th/oversea

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1394#   กดส่งยังไม่มีบทความหน้าหลัก!


 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

  ตึกเชิดชาย อมาตยกุล เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

 แผนที่กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ
Latitude:13.856050   Longitude:100.576423

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 กองควบคุมการประมงนอกน่านน้ำและการขนถ่ายสัตว์น้ำ

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2020-04-29 20:21:00 น. (ลำดับที่: 352)