หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

???? อยากเริ่มต้นเลี้ยงสัตว์น้ำ ทำอย่างไร ?

???? สถานที่เลี้ยง หรือต้องเตรียมบ่อ ทำอย่างไร ?

???? ใช้อาหารอะไรเลี้ยง ให้วันละกี่ครั้ง ?

???? เลี้ยงนานขนาดไหน ถึงจะได้ไซส์ที่ตลาดต้องการ ?

วันนี้ เรารวบรวมข้อมูลการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียนมาให้ผู้ที่สนใจ มือใหม่ เริ่มต้นเลี้ยง ห้ามพลาด !!

สามารถศึกษาข้อมูล เพิ่มความรู้ เทคนิค เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม

????คู่มือการเพาะเลี้ยงปลาตะเพียน ฉบับเต็ม คลิ๊กเลย

http://file.fisheries.go.th/f/fe7c32af1e/?raw=1

????สามารถดาวน์โหลด คู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กว่า 31 เรื่อง ได้ที่

https://www4.fisheries.go.th/.../view_activities/1281/102107

???? เปิด E-book เอกสารคู่มือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ได้ที่

https://anyflip.com/bookcase/nmvvv

 ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!


https://www4.fisheries.go.th/lamnangrong

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!
   20 มี.ค. 2566  สลก.  แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ สำนักงานเลขากรม..    17 มี.ค. 2566  สลก.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของสำนักงานเลขานุการกรม..    16 มี.ค. 2566  สลก.  ยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของสำนักงานเลขานุการกร..    16 มี.ค. 2566  กค.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองบริหารการคลัง..    16 มี.ค. 2566  กนป.  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาด จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของกองนโยบายและแผนพัฒนาการประมง..  อ่านทั้งหมด
ยังไม่มีข้อมูลเหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง!

 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

  หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขือ่นลำนางรอง (บุรีรัมย์) บ้านเลขที่ 141 หมู่ที่ 9 ตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 31260

  044 666955

  044 666955

  Lamnangrong_p1@hotmail.com

  ประตูป้อมยามหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงนำ้จืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนลำนางรอง (บุรีรัมย์)

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง