สำนักงานประมงอำเภอนากลาง

ยังไม่มีข่าวกิจกรรมประเภทสไลด์โชว์!

 แผนผังเว็บไซต์ |   เข้าชม: 211 UIP | อ่าน: 538 ครั้ง

www4.fisheries.go.th/fpo-naklang

ลงทะเบียนรับข้อมูลข่าวสาร: สำนักงานประมงอำเภอนากลาง

สแกน QR Code  พิมพ์   *news1212#   กดส่ง

DOF-MAP: กรุณากำหนดค่า หน่วยงานต้นสังกัด! ในระบบบริหารจัดการเว็บไซต์
ยังไม่มีข่าวกิจกรรม!

ยังไม่มีเอกสาร/สื่อ!

 สำนักงานประมงอำเภอนากลาง

  ที่ว่าการอำเภอนากลาง ชั้น 1 ตำบลนากลาง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู 39170

 แผนที่สำนักงานประมงอำเภอนากลาง
Latitude:17.3072275   Longitude:102.1865661

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงอำเภอนากลาง

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง | เริ่มต้นการใช้งาน: 2017-01-24 10:47:00 น. (ลำดับที่: 165)