ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช
https://www4.fisheries.go.th/geneticnakhonsitummarat


ร่วมลงนามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    79 จำหน่ายพันธุ์สัตว์น้ำออนไลน์    225 รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรมเฝ้าระวังคุณภาพน้ำและดินในแหล่งน้ำธรรมชาติ    406 งานวิชาการ    490 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง    945 การประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP    479 ประกาศเผยแพร่งบทดลองประจำเดือน    651 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง    797 ประกาศประกวดราคา    619 ประกาศราคากลาง    756 อ่านทั้งหมด 


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำนครศรีธรรมราช

 ออกแบบเเละพัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร กรมประมง