บุคลากรด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
นายจรัญ มีรักษา

หัวหน้าด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี
(นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ)
    


นายอำนาจ ทำเนียบ

นักวิชาการประมง(พนักงานราชการ)
    
นายภัทราวุธ ฤาราช

เจ้าหน้าที่ประมง(พนักงานราชการ)
    
นายสากล แก้วกัลยา

พนักงานขับรถยนต์(จ้างเหมาบริการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี

 ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดจันทบุรี  ศูนย์ราชการชายแดนบ้านแหลม  ตำบลเทพนิมิต  อำเภอโป่งน้ำร้อน  จังหวัดจันทบุรี  22140