นายพนมเทียน นาควิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน
(ชำนาญการ)

.

    


นางปิยะดา ภมรชัยสกุล

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นางมิ่งขวัญ แก้วปินใจ

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวกมลชนก นิลโขง

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวิชากร วดีศิริศักดิ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรนัย หมวดจันทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐกานต์ สุภากูล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ฤทธ์ ดีสุด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฬารัตน์ ตุมมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางอ้อยใจ ซ่วนเฮง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายนันทพงศ์ คำรังษี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกราช ประสงค์เงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาเน็ด ยาดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววันเพ็ญ นิวงษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางหวานเมือง นาควิจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางลั่นทม จอมสัก

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทัศนัย กันทะพันธ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปรารถนา กรุณา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายฉัตรชัย แสนพะวัง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจรินทร์ คำแปง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com    Lamphunfish@gmail.com   053 - 584566   053 - 584567   แฟนเพจ