บุคลากรศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน
นายพนมเทียน นาควิจิตร

ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน
(ชำนาญการ)

.

    


นางปิยะดา ภมรชัยสกุล

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นางอัจฉราพร คงน้อย

เจ้าพนักงานธุรการ
(ชำนาญงาน)
    
นางสาวภาอภิภา แจ้งอนันต์

นักวิชาการประมง
(ปฏิบัติการ)
    


นายสมพร เลิศพรกุลรัตน์

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทวิชากร วดีศิริศักดิ์

เจ้าพนักงานประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายธีรนัย หมวดจันทร์

เจ้าหน้าที่ประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวณัฐกานต์ สุภากูล

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    
นายณรงค์ฤทธ์ ดีสุด

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวจุฬารัตน์ ตุมมา

เจ้าหน้าที่ธุรการ
(พนักงานราชการ)
    


นางอ้อยใจ ซ่วนเฮง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกรัฐ เตจ๊ะสาร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายเอกราช ประสงค์เงิน

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอาเน็ด ยาดี

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาววันเพ็ญ นิวงษา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางหวานเมือง นาควิจิตร

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางลั่นทม จอมสัก

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายทศพล ใจประสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางสาวปรารถนา กรุณา

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายอภิชัย เวชประสิทธิ์

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    
นายจรินทร์ คำแปง

พนักงานผู้ช่วยประมง
(พนักงานราชการ)
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำพูน

     143 หมู่ 8 ต.ป่าสัก อ.เมือง จ.ลำพูน 51000                โทรศัพท์ 0-5358-4566   โทรสาร 0-5358-4567   E-mail. Lamphunfish@gmail.com