บุคลากร ด่านตรวจประมงนราธิวาส

นายยุทธพงษ์ พงษ์อักษร

หัวหน้าศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออก เรือประมงนราธิวาส
    


นางสาวรอกีเยาะ เป๊าะจิ

นักวิชาการประมงปฏิบัติการ
(ข้าราชการ)
    


นายไกรสร เพิงใหญ่

นักวิชาการประมง
(พนักงานราชการ)
    
นางผกาภรณ์ เณรมณี

นักวิขาการประมง
(พนักงานราชการ)
    


นางสาวเฟาซียะห์ บูละ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายณัฐพงศ์ ภิรมย์หิรัณย์

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตรวจสัตว์น้ำ ณ ท่าเทียบเรือ
    
นายนครินทร์ ซิ้มเจริญ

เจ้าหน้าที่ด้านการสื่อสาร
    


นางนิศาชล ศรีสุข

เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด
    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 ด่านตรวจประมงนราธิวาส

  ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-ออกเรือประมงนราธิวาส  129 ถนนจาตุรงค์รัศมี ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส 96000    pipo_naratiwat@hotmail.com   073-530-732   073-530-732   แฟนเพจ