บุคลากรโครงการ Fisheries Refugia (Thailand)
นางเพราลัย นุชหมอน (ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงทะเล)

ผู้ประสานงานหลักของประเทศไทย
(National Focal Point for Thailand)
    


นายกำพล ลอยชื่น (ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลจังหวัดระยอง)

ผู้ประสานงานด้านวิชาการของประเทศไทย (1)
(National Scientific and Technical Focal Point for Thailand)
    


นายอำนวย คงพรหม (ผู้อำนวยการ กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล)


ผู้ประสานงานด้านวิชาการของประเทศไทย (2)

(Alternate National Scientific and Technical Focal Point for Thailand)

    

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 โครงการ Fisheries Refugia (Thailand)

 กองวิจัยและพัฒนาประมงทะเล อาคารปลอดประสพ ชั้น 7 เกษตรกลาง จตุจักร กรุงเทพ 10900