บุคลากรหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล
นายจิรวิช จุลบุษปะ

หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล
(ชำนาญงาน)
    


นายโชคชัย เมืองสง

เจ้าพนักงานประมง
(ชำนาญงาน)
    
นายเกษม ฮ่อบุตร

เจ้าพนักงานประมง
(ปฏิบัติงาน)
    
นายวิโรจน์ โอมณี

เจ้าพนักงานเดินเรือ
(ปฏิบัติงาน)
    


นายนริศ วรรณรัตน์

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๔
((ลูกจ้างประจำ))
    
นายสมชาย หมาดเท่ง

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๒
((ลูกจ้างประจำ))
    
นายระบิล วรรณเต็ม

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๒
((ลูกจ้างประจำ))
    
นายอภิศักดิ์ เคี้ยนบุ้น

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
((ลูกจ้างประจำ))
    
นายธวัชชัย วรรณเต็ม

ช่างเครื่องเรือ ช ๓
((ลูกจ้างประจำ))
    


นายอมรเทพ ดุริยานนท์

นายท้ายเรือกลชายทะเลชั้น ๒
(พนักงานราชการ)
    
นายอดิซาล อาหมาน

พนักงานรักษาความปลอดภัย
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    
นายอับดุลเลาะ สะอุ

พนักงานทำความสะอาด
(พนักงานจ้างเหมาบริการ)
    

Copyright © 2016-2020 หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลเกาะหลีเป๊ะ สตูล

 หมู่ที่๗ ตำบลเกาะสาหร่าย อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล 91000  Email Lipesatun59@gmail.com