ประชาสัมพันธ์กรมประมง


  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานผลการปฏิบัติงานตรวจเรือประมง ประจำเดือน มีนาคม 2565   128   ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 1 เนษายน 2565   116  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 27 เมษายน 2565   116  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565   107  รายงานปริมาณสัตว์น้ำจากสมุดบันทึกการทำการประมง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565   106  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 มีนาคม 2565   106  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565   105  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 9 เมษายน 2565   100  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 17 เมษายน 2565   99  ประชาสัมพันธ์ด่านตรวจประมงนราธิวาส ประจำวันที่ 2 เมษายน 2565   95