•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 19 พฤศจิกายน 2565    132   ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก จากกองกฎหมาย กลุ่มมาตรการทางปกครองและเปรียบเทียบ เพื่อ...  126  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 1 สิงหาคม 2565    110  การประชุมถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดศูนย์บริหารจัดการด่านตรว...  102  สถิติสัตว์น้ำนำเข้าศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต 5 (สมุทรสาคร) ประจำเดือน กร...  99  แผ่นประชาสัมพันธ์ MMPA   89  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 30 กรกฎาคม 2565    88  การขนถ่ายทูน่าแช่แข็งจากเรือขนถ่ายสัตว์น้ำสัญชาติไทย เรือ PATSORN บรรทุกทูน่าแช่...  88  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 28 กรกฎาคม 2565    86  รายงานการตรวจเรือประมงที่แจ้งเข้าออกประจำวันที่ 3 สิงหาคม 2565    84