•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)   206   รายงาน ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   180  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   178  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   165  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   151  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   145  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   139  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแล...  137  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   123  ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   116