ประกาศจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานประมงจังหวัดระนอง

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประวัติ/สำนักงานประมงจังหวัดระนอง.. (2,235)  สำนักงานประมงอำเภอเมืองระนอง.. (1,585) ประกาศ สำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประมินสมรรถนะในตำแหน่งนักวิชาการประมง .. (1,428) สำนักงานประมงอำเภอกะเปอร์.. (1,326) สำนักงานประมงอำเภอสุขสำราญ.. (1,320) สำนักงานประมงอำเภอละอุ่น.. (1,160) ทำเนียบประมงจังหวัดระนอง.. (1,144) สำนักงานประมงอำเภอกระบุรี.. (1,133) ประกาศจังหวัดระนอง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562.. (1,043) จังหวัดระนอง ออกตรวจบูรณาการเพื่อป้องกันปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานและการทำประมงที่ถูกกฎหมาย.. (990) ประกาศกรมประมง เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป.. (930) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (789) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดระนอง เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ฯ .. (723) ประกาศ ขายทอดตลาดสัตว์น้ำฯ.. (651) จังหวัดระนองจัดปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 62 .. (605) การดำเนินงาน กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง.. (557) จังหวัดระนอง จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ 200,000 ตัว .. (533) ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ.. (512) ประกาศกรมประมง เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการประมง.. (503) บูรณาการตรวจสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำ ตามคำสั่งจ.ระนอง.. (473)