•  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  รายงานประจำปี64 ศูนย์บริหารจัดการด่านตรวจประมงเขต6 (ประจวบคีรีขันธ์)   176   สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   159  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   132  รายงาน ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   130  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   121  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   120  ประกาศ ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิชาการเงินแล...  107  ข้อมูลนำเสนอของหน่วยงาน ศบป.6 (ประจวบคีรีขันธ์)   92  ตรวจสอบเรือประมงพานิชย์ ณ ท่าเทียบเรือประมง   72  สินค้าสัตว์น้ำนำเข้าจากประเทศเมียนมา   69