ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,890)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,619) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,645) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,379) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,274) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,136) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (1,120) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,082) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (1,072) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (1,056) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (1,004) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (999) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (961) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (957) ปลาประจำหน่วยงาน.. (948) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (936) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2560.. (923) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (904) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (894) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2560.. (857)