ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

วันเสาร์ที่ 27 มีนาคม 2564 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย ร่วมกับสำนักงานประมงจังหวัดบึงกาฬและคณะกรรมการธนาคารสินค้าเกษตร หนองบ่อ บ้านห้วยเรือ ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จัดกิจกรรมจับปลาขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์และดำเนินการประเมินผลผลิตสัตว์น้ำ/มูลค่าสัตว์น้ำที่จับได้จากแหล่งน้ำ โครงการปีงบประมาณ 2563 ในการจัดกิจกรรม จับปลาม่วนซื่น รื่นเริงหนองบ่อ นี้มีผู้เข้าร่วม จำนวน 500 คน

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,366)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,286) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,447) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,185) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,149) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,039) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (984) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (975) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (958) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (958) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (906) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (867) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (829) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (789) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (784) ปลาประจำหน่วยงาน.. (770) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (768) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (747) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (736) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6.. (722)