ข่าวประชาสัมพันธ์ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2564ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 55/2564

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,634)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,552) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,588) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,331) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,245) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,111) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (1,090) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,064) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (1,031) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (1,021) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (982) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (946) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (946) ปลาประจำหน่วยงาน.. (896) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (896) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (891) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (873) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2560.. (851) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (840) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2560.. (820)