รายงานงบทดลองปี 2564ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  กรกฎาคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  มิถุนายน 2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  พฤษภาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  เมษายน 2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม  2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  กุมภาพันธ์ 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

รายละเอียดประกอบรายงานบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2564

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (2,890)  ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,619) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,645) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,379) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,274) นางชลธิชา พิชคำ.. (1,136) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (1,120) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (1,082) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (1,072) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (1,056) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (1,005) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (999) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (961) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 35/2560.. (957) ปลาประจำหน่วยงาน.. (948) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (936) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 31/2560.. (923) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (904) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (894) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 33/2560.. (857)