รายงานงบทดลองปี 2563ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง เดือน กันยายน 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายปี งวดที่ 1 ถึง 16 ประจำปี 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  สิงหาคม  2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  กรกฎาคม  2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน  มิถุนายน 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2563

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2562

รายละเอียดประกอบรายงานงบทดลอง บัญชีที่สำคัญของงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562

  •  บทความ
  •  Hit 20 อันดับ
  • ประกาศ กำหนดราคาจำหน่ายพันธุ์ปลา กรมประมง.. (2,038)  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.. (1,757) ที่ตั้งสำนักงาน.. (1,243) นายอนุพงษ์ สนิทชน.. (1,069) งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2561.. (1,029) นางชลธิชา พิชคำ.. (909) นางนัยน์ปพร ศาลาแก้ว.. (871) วันที่ 20 มีนาคม 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองคาย มอบหมายให้นางชลธิชา พิชคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติก.. (866) งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561.. (855) งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2561.. (845) นางพิสมัย พงษ์ไทย.. (784) งบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2561.. (756) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 3.. (698) วันพุธ ที่ 20 มิถุนายน 2561 นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดหนองค าย มอบหมายให้นายภรัณยู ถมพลกรังตำแหนง นักวิช.. (690) นายอนุพงษ์ สนิทชน ผู้อำนวยการศูนย์ฯ และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมต้อนรับ นางสาวจูอะดี พงศ์มณีรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ .. (665) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 14/2561.. (661) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 4.. (657) งบทดลองเดือนมกราคม 2560.. (654) ปลาประจำหน่วยงาน.. (653) ข่าวประชาสัมพันธ์ ฉบับที่ 6.. (637)